Apartments Humenné

Type
Price
Area


APARTMENTS, Sale, Humenné - Staničná

Sale, apartments, 82 m2

Humenné, Staničná 75 500.00 EUR

Three-bedroom apartment, Lease, Humenné - Partizánska 2

Lease, three-bedroom apartment

Humenné, Partizánska 2 410.00 EUR/month

Three-bedroom apartment, Lease, Humenné - Partizánska

Lease, three-bedroom apartment

Humenné, Partizánska 430.00 EUR/month

Four-bedroom apartment, Lease, Humenné - Osloboditeľov

Lease, four-bedroom apartment

Humenné, Osloboditeľov 480.00 EUR/month

Three-bedroom apartment, Lease, Humenné - Partizánska

Lease, three-bedroom apartment

Humenné, Partizánska 450.00 EUR/month

One-bedroom apartment, Lease, Humenné - Družstevná

Lease, one-bedroom apartment

Humenné, Družstevná 340.00 EUR/month

Three-bedroom apartment, Lease, Humenné - Partizánska 2

Lease, three-bedroom apartment, 73 m2

Humenné, Partizánska 2 410.00 EUR/month

One-bedroom apartment, Sale, Humenné - Sokolovská

Sale, one-bedroom apartment

Humenné, Sokolovská 43 500.00 EUR

Two-bedroom apartment, Purchase, Humenné - Námestie slobody

Purchase, two-bedroom apartment

Humenné, Námestie slobody 1.00 EUR

Three-bedroom apartment, Purchase, Humenné - SNP

Purchase, three-bedroom apartment

Humenné, SNP 80 000.00 EUR

Three-bedroom apartment, Sale, Humenné - Dobrianskeho

Sale, three-bedroom apartment

Humenné, Dobrianskeho 1.00 EUR

Bedsitting room apartment, Sale, Humenné - Laborecká

Sale, bedsitting room apartment

Humenné, Laborecká 1.00 EUR

Three-bedroom apartment, Sale, Humenné - Obchodná

Sale, three-bedroom apartment

Humenné, Obchodná 95 000.00 EUR

Four-bedroom apartment, Sale, Humenné - Košická

Sale, four-bedroom apartment

Humenné, Košická 1.00 EUR

1  
TOPlist TOPlist